OGO

De Gelderlandschool is een school voor alle kinderen uit Den Haag.
De onderwijsvisie is Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). OGO is gebaseerd op het gedachtegoed van de Russische pedagoog Vygotski. OGO heeft als uitgangspunt dat kinderen zich ontwikkelen door het nadoen van volwassenen. In ons onderwijs is dit op de volgende manier terug te zien:

 1. De basis van ons onderwijs bestaat uit het werken met thema’s
 2. In de onderbouw leren de kinderen door middel van spel, in de
  bovenbouw leren de kinderen vanuit onderzoek
 3. De leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn begeleiders van de
  leerlingen en hebben oog voor de activiteiten waar de kinderen
  belangstelling voor hebben
 4. De leerlingen leren te leven in deze maatschappij
 5. De leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn op hun eigen niveau betrokken
  bij het leerproces. Hun persoonlijke ontwikkeling is het uitgangspunt
 6. Voor het volgen van de ontwikkeling van de leerling wordt gebruik
  gemaakt van observaties, leerstofafhankelijke toetsen en het CITO
  leerlingvolgsysteem
 7. Ouders hebben een belangrijke plaats in onze school op het gebied
  van meedenken, meepraten en meedoen 

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zonder onderbreking kunnen ontwikkelen. Daarom is 6 jaar geleden gekozen voor het concept van Ontwikkelings Gericht Onderwijs (OGO). Ervaring van kinderen en leerstof uit methodes worden samen gebruikt. Ervaringsgericht en dus kindgericht onderwijs en methodegericht onderwijs wordt omgevormd tot een geïntegreerde strategie.

Als je kunt leren met je hoofd, je hart en je handen gaat het leren een stuk makkelijker. We halen onze kennis niet alleen uit lesboeken. We gaan ook op onderzoek uit naar wat we écht willen weten. Hierdoor zijn we betrokken bij ons leren en gaat dit leren veel meer vanzelf. De thema's in de klas maken ons nieuwsgierig. Door te spelen, te onderzoeken en de echte wereld na te doen, leren we veel dingen die we in onze omgeving nu en later kunnen gebruiken.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor leren, die deze vorm van onderwijs mogelijk maakt, is betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen leerproces. Een veelzijdige persoonsontwikkeling is het hoogste doel door:

 • Het leren van kennis en vaardigheden (cognitieve vaardigheden) die de leerlingen nodig hebben om de opleiding, die zij na de basisschool kiezen, te doorlopen.
 • Sociaal-culturele activiteiten die voor kinderen zinvol zijn en die betekenis voor hen hebben en/of kunnen gaan krijgen.
 • De opstelling van leerkrachten en onderwijsassistenten als partner en begeleider van leerlingen door hulp te geven bij het leren van kennis en vaardigheden en de uitvoering van sociaal-culturele activiteiten.

Wij hanteren het principe: talent, temperament en tempo mogen verschillen. Wij zorgen ervoor dat:

 • elk kind het besef krijgt dat het iets kan en dat het daarin wordt gewaardeerd (competentie),
 • elk kind het gevoel krijgt geaccepteerd te worden door kinderen en leerkrachten, gewoon zoals hij is (relatie)
 • elk kind het gevoel krijgt dat het zelfstandig dingen kan (autonomie),
 • elk kind het gevoel krijgt dat het mag deelnemen en dit ook wil.

Deze 4 basiskenmerken vormen de pedagogische ondergrond die naar toenemende zelfstandigheid leidt.

Door onderzoek ben ik voorbereid op de toekomst

Over elk onderwerp weten wij al iets te vertellen. Ook hebben we nog veel vragen in ons hoofd, bijvoorbeeld hoe ziet ons lichaam er van binnen uit?

In de klas gaan we op zoek naar het antwoord op onze vragen: we lezen in boeken, kijken op internet en stellen vragen aan de huisarts.

Tenslotte kunnen wij onze klasgenootjes en ouders vertellen hoe ons lichaam er van binnen uit ziet.

Zie ook:
» OGO Academie
OBS de Gelderlandschool - Nijkerklaan 9 - 2573 BA - DEN HAAG - tel: 070 3459307 - fax: 070 3652122