Welkom

De Gelderlandschool is een openbare basisschool in Den Haag. Wij werken volgens het onderwijsconcept “Ontwikkelingsgericht Onderwijs” (OGO). In dit concept staat het onderzoekend leren vanuit een betekenisvolle situatie voorop. Dit betekent veel leren in de praktijk en in het ‘echte’ leven. Spel en onderzoek zijn een belangrijk onderdeel in ons onderwijs. De leerkracht kiest een thema wat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. In de bovenbouwgroepen wordt dit ondersteund door middel van een vak-geïntegreerde methode. We streven er naar zo veel als mogelijk vanuit de betrokkenheid van de leerlingen te werken. Op deze wijze bepalen de leerlingen waar zij meer over willen leren en dit zorgt ervoor dat zij betrokken zijn bij de leeractiviteiten in de klas.

De Gelderlandschool wordt bezocht door kinderen uit alle windstreken. Iedereen is welkom op onze school ongeacht geloofsachtergrond, huidskleur, culturele achtergrond of moedertaal. We bieden onderwijs aan waarbij de kinderen op onderzoek gaan naar hoe de wereld werkt. Dat doen wij door thema’s aan te bieden. De thema’s bereiden onze leerlingen voor op de “echte wereld”. Het onderwijs wordt inhoudelijk vormgegeven aan de hand van de actualiteit, spel in de onderbouw en de onderzoeksvragen van leerlingen in de bovenbouw. De leerkrachten dragen zorg voor een veilig en positief leerklimaat. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich welkom en veilig voelen op school.

Translate »