Vakantie- en margedagen

Zomervakantiema 19 juli t/m vr 27 augustus 2021
Prinsjesdagdi 21 september 2021
Herfstvakantiema 18 oktober t/m vr 22 oktober 2021
Kerstvakantiema 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantiema 28 februari t/m vr 4 maart 2022
Goede Vrijdagvr 15 april 2022
2e Paasdagma 18 april 2022
Meivakantiema 25 april t/m vr 6 mei 2022
Hemelvaartdo 26 mei t/m vr 27 mei 2022
2e Pinksterdagma 6 juni 2022
Zomervakantiema 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

Margedagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er per jaar een aantal margedagen is. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor (bij)scholing.

De margedagen voor groep 1 t/m 9 zijn:

Margedag 1: vrijdag 10 september 2021
Margedag 2: vrijdag 5 november 2021
Margedag 3: vrijdag 24 december 2021
Margedag 4: : maandag 31 januari 2022
Margedag 5: maandag 20 juni 2022
Margedag 6: vrijdag 8 juli 2022

Wij doen ook mee met de landelijke belangrijke dagen in het onderwijs.
Voor dit schooljaar zijn dat:
Kinderboekenweek woensdag oktober 2021 t/m zondag 17 oktober 2021
Nationaal schoolontbijt woensdag 3 november 2021
Sinterklaas: vrijdag 4 december 2021
Grote rekendag dinsdag 5 april 2022
Buitenlesdag dinsdag 13 april 2021
Juffen en meestersdag vrijdag 22 april 2022
Sportdag donderdag 19 mei 2022
Schoolreis wordt nog gepland

Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?

  1. We kijken of er een leerkracht ‘over’ is en soms kan deze leerkracht voor de groep. Soms kan iemand extra komen werken.
  2. We proberen een invaller te regelen via de invalpoule van DHS of via een uitzendbureau.
  3. Leerlingen worden verdeeld over de andere groepen. Hiervoor is altijd werk beschikbaar.
  4. Een groep kan naar huis gestuurd worden. Dit kan alleen in overleg met het bestuur van de school.
  5. Als een leerkracht een week ziek is, dan is de afspraak dat kinderen in een week niet meer dan 1x verdeeld worden. Dus dan is een andere groep aan de beurt om verdeeld te worden

Overige informatie

Zwemmen

De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan zwemmen. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt aan de ouders een bijdrage van ca. €22 gevraagd per jaar per kind. Als uw kind niet mee kan doen met het schoolzwemmen, is een verklaring van de huisarts vereist. Kan uw kind voor één keer niet meedoen aan een gym- of zwemles, dan verwachten wij een briefje van u waarin u dit meldt en aangeeft wat hiervoor de reden is.

Gymkleding

Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de dagen dat zij gym hebben, gymkleding en gymschoenen – vanwege de hygiëne – mee. Daarnaast moeten de kinderen ook een handdoek (en eventueel badslippers, badkleding en een badmuts) meenemen, omdat alle kinderen verplicht na het gymmen douchen. Jongens en meisjes douchen apart. Alleen met een briefje van de huisarts kan ontheffing verleend worden. Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan en er mag buiten niet op de schoenen voor in de gymzaal worden gelopen! Wij verzoeken u de naam van uw kind in de gymkleding te zetten en sieraden thuis te laten.

Snoepen en trakteren

Wij vragen u uw kind geen snoep mee te geven. Wij willen er graag aan meewerken het gebit en het gewicht van uw kind zo gezond mogelijk te houden. De kinderen mogen op hun verjaardag natuurlijk wel trakteren. U kunt uw kind bijvoorbeeld op fruit, kaas, worst of koek laten trakteren. Het gaat om de aardigheid, niet om de hoeveelheid.

Translate »