Vakantie- en margedagen

Zomervakantie19 juli t/m 29 augustus 2020
Prinsjesdag15 september 2020
Herfstvakantie19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag2 april 2021
2e Paasdag5 april 2021
Meivakantie26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart13 mei t/m 14 mei 2021
2e Pinksterdag24 mei 2021
Zomervakantie19 juli t/m 27 augustus 2021

Margedagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er per jaar een aantal margedagen is. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor (bij)scholing.

De margedagen voor groep 1 t/m 9 zijn:

Margedag 1: woensdag 7 oktober 2020
Margedag 2: maandag 9 november 2020
Margedag 3: woensdag 3 februari 2021
Margedag 4: woensdag 4 februari 2021
Margedag 5: woensdag 12 mei 2021
Margedag 6: woensdag 16 juni 2021
Margedag 7: vrijdag 16 juli 2021

Wij doen ook mee met de landelijke belangrijke dagen
in het onderwijs.
Voor dit schooljaar zijn dat:
Buitenlesdag 1 dinsdag 22 september 2020
Kinderboekenweek woensdag 30 september 2020 t/m
zondag 11 oktober 2020
Nationaal schoolontbijt donderdag 5 november 2020
Sinterklaas: vrijdag 4 december 2020
Grote rekendag woensdag 24 maart 2021
Buitenlesdag 2 dinsdag 13 april 2021
Juffen en meestersdag vrijdag 23 april 2021

Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de school zoveel mogelijk voor vervanging. Dit is vastgelegd in het protocol ziektevervanging. Leerkrachten zonder vaste groep kunnen invallen, we kunnen klassen combineren of leerlingen van de zieke leerkracht over andere klassen verdelen. Er worden in principe géén leerlingen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten.

Overige informatie

Zwemmen

De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan zwemmen. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt aan de ouders een bijdrage van ca. €22 gevraagd per jaar per kind. Als uw kind niet mee kan doen met het schoolzwemmen, is een verklaring van de huisarts vereist. Kan uw kind voor één keer niet meedoen aan een gym- of zwemles, dan verwachten wij een briefje van u waarin u dit meldt en aangeeft wat hiervoor de reden is.

Gymkleding

Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de dagen dat zij gym hebben, gymkleding en gymschoenen – vanwege de hygiëne – mee. Daarnaast moeten de kinderen ook een handdoek (en eventueel badslippers, badkleding en een badmuts) meenemen, omdat alle kinderen verplicht na het gymmen douchen. Jongens en meisjes douchen apart. Alleen met een briefje van de huisarts kan ontheffing verleend worden. Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan en er mag buiten niet op de schoenen voor in de gymzaal worden gelopen! Wij verzoeken u de naam van uw kind in de gymkleding te zetten en sieraden thuis te laten.

Snoepen en trakteren

Wij vragen u uw kind geen snoep mee te geven. Wij willen er graag aan meewerken het gebit en het gewicht van uw kind zo gezond mogelijk te houden. De kinderen mogen op hun verjaardag natuurlijk wel trakteren. U kunt uw kind bijvoorbeeld op fruit, kaas, worst of koek laten trakteren. Het gaat om de aardigheid, niet om de hoeveelheid.