Vakantie- en margedagen

Zomervakantie19 juli t/m 30 augustus 2019
Prinsjesdag17 september 2019
Herfstvakantie21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie23 december t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag10 april 2020
2e Paasdag13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart21 mei t/m 22 mei 2020
2e Pinksterdag1 juni 2020
Zomervakantie20 juli t/m 28 augustus 2020

Margedagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er per jaar een aantal margedagen is. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor (bij)scholing.

De margedagen voor groep 1 t/m 8 zijn:

Maandag 16 september 2019
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 21 februari 2020
Donderdag 9 april 2020
Maandag 29 juni 2020
Vrijdag 16 juli 2020

Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de school zoveel mogelijk voor vervanging. Dit is vastgelegd in het protocol ziektevervanging. Leerkrachten zonder vaste groep kunnen invallen, we kunnen klassen combineren of leerlingen van de zieke leerkracht over andere klassen verdelen. Er worden in principe géén leerlingen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten.

Overige informatie

Zwemmen

De leerlingen van de groepen 5 en 6 gaan zwemmen. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt aan de ouders een bijdrage van ca. €22 gevraagd per jaar per kind. Als uw kind niet mee kan doen met het schoolzwemmen, is een verklaring van de huisarts vereist. Kan uw kind voor één keer niet meedoen aan een gym- of zwemles, dan verwachten wij een briefje van u waarin u dit meldt en aangeeft wat hiervoor de reden is.

Gymkleding

Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de dagen dat zij gym hebben, gymkleding en gymschoenen – vanwege de hygiëne – mee. Daarnaast moeten de kinderen ook een handdoek (en eventueel badslippers, badkleding en een badmuts) meenemen, omdat alle kinderen verplicht na het gymmen douchen. Jongens en meisjes douchen apart. Alleen met een briefje van de huisarts kan ontheffing verleend worden. Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan en er mag buiten niet op de schoenen voor in de gymzaal worden gelopen! Wij verzoeken u de naam van uw kind in de gymkleding te zetten en sieraden thuis te laten.

Snoepen en trakteren

Wij vragen u uw kind geen snoep mee te geven. Wij willen er graag aan meewerken het gebit en het gewicht van uw kind zo gezond mogelijk te houden. De kinderen mogen op hun verjaardag natuurlijk wel trakteren. U kunt uw kind bijvoorbeeld op fruit, kaas, worst of koek laten trakteren. Het gaat om de aardigheid, niet om de hoeveelheid.