Vakantie- en margedagen

Margedagen

Het aantal lesuren per schooljaar is wettelijk geregeld. Alle leerlingen gaan minimaal 940 uur naar school. Dit betekent dat er per jaar een aantal margedagen is. De leerlingen zijn op deze dagen vrij, de leerkrachten gebruiken deze tijd voor (bij)scholing.

De vakantie- en margedagen voor groep 1 t/m 8 zijn:

Augustus
22-08-2022 Eerste schooldag
26-08-2022 Groepen 1 t/m 4 vrij vanaf 12:00
30-08-2022 Informatiemiddag groep 1 t/m groep 7 en groep 9 van 15:15 – 16:15
Informatiemiddag en avond groep 8 om 15:15-16:15 of 19:00 – 20:00
September
01-09-2022 Studiedag: alle leerlingen vrij
02-09-2022 Studiedag: alle leerlingen vrij
08-09-2022 Schoolreis
12-09-2022 t/m 23-09-2022 kennismakingsgesprekken
19-09-2022 Studiedag: alle leerlingen vrij
20-09-2023 Prinsjesdag: alle leerlingen vrij
Oktober
21-10-2022 Studiedag alle leerlingen vrij
24-10-2022 t/m 28-10-2022 Herfstvakantie
November
14-11-2022 t/m 18-11-2022 Voortgangsgesprekken
15-11-2022 Voortgangsgesprekken avond
December
05-12-2022 Sinterklaasfeest school 13:00 uit
21-12-2022 Kerstdiner avond
22-12-2023 Speciale kersttijden 10:00-14:00
23-12-2022 Studiedag: alle leerlingen vrij
26-12-2022 t/m 06-01-2022 Kerstvakantie
Januari

Februari
06-02-2023 studiedag: alle leerlingen vrij
20-02-2023 t/m 24-02-2023 Rapportgesprekken
23-02-2023 Rapportavond
27-02-2023 t/m 03-03-2023 Voorjaarsvakantie

Maart

April
06-04-2023 Paasontbijt
07-04-2023 Goede Vrijdag: alle leerlingen vrij
10-04-2023 2e Paasdag: alle leerlingen vrij
24-04-2023 t/m 05-05-2023 Meivakantie
Mei
18-05-2023 Hemelvaart: alle leerlingen vrij
19-05-2023 Dag na Hemelvaart: alle leerlingen vrij
29-05-2023 Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij
Juni
06-06-2023 t/m 09-06-2023 Kamp groep 8
19-06-2023 Studiedag: alle leerlingen vrij
26-06-2023 t/m 30-06-2023 Rapportgesprekken
Juli
04-07-2023 Laatste schooldag groep 8
05-07-2023 Zomerfeest
06-07-2023 Aftellen tot de zomervakantie om 14:50
07-07-2023 Studiedag: alle leerlingen vrij
10-07-2023 t/m 18-08-2023 Zomervakantie

Wat gebeurt er als de leerkracht er niet is?

Bij ziekte van een leerkracht zorgt de school zoveel mogelijk voor vervanging. Dit is vastgelegd in het protocol ziektevervanging. Leerkrachten zonder vaste groep kunnen invallen, we kunnen klassen combineren of leerlingen van de zieke leerkracht over andere klassen verdelen. Er worden in principe géén leerlingen naar huis gestuurd bij ziekte van één van de leerkrachten.

Overige informatie

Zwemmen

De leerlingen van de groepen 5 gaan zwemmen. Voor het busvervoer van en naar het zwembad wordt aan de ouders een bijdrage van ca. €22 gevraagd per jaar per kind. Als uw kind niet mee kan doen met het schoolzwemmen, is een verklaring van de huisarts vereist. Kan uw kind voor één keer niet meedoen aan een gym- of zwemles, dan verwachten wij een briefje van u waarin u dit meldt en aangeeft wat hiervoor de reden is.

Gymkleding

Vanaf groep 3 nemen de kinderen op de dagen dat zij gym hebben, gymkleding en gymschoenen – vanwege de hygiëne – mee. Schoenen met donkere zolen zijn niet toegestaan en er mag buiten niet op de schoenen voor in de gymzaal worden gelopen! Wij verzoeken u de naam van uw kind in de gymkleding te zetten en sieraden thuis te laten.

Snoepen en trakteren

Wij vragen u uw kind geen snoep mee te geven. Wij willen er graag aan meewerken het gebit en het gewicht van uw kind zo gezond mogelijk te houden. De kinderen mogen op hun verjaardag natuurlijk wel trakteren. U kunt uw kind bijvoorbeeld op fruit, kaas, worst of koek laten trakteren. Het gaat om de aardigheid, niet om de hoeveelheid.