Opbrengsten en resultaten

Deze tekst is helaas niet up-to-date door een probleem met onze webhosting

Eindopbrengsten

Groep 8 in het vorige schooljaar heeft een voldoende gescoord op de CITO-eindtoets. Wij hebben er alle vertrouwen is dat de huidige groep 8 ook een goede score gaat halen. Het lukt ons goed om zo gedifferentieerd te werken dat onze leerlingen naar alle niveaus van het voortgezet onderwijs uit kunnen stromen.

Tussenopbrengsten

Schooljaar 2011-2012 zijn we met een nieuwe spellingsmethode, Pi-spello gaan werken. Ook hebben we hard geoefend met het technisch lezen. Op beide gebieden zien we de toetsscores van relatief veel leerlingen (sterk) vooruit gaan. 85% van onze leerlingen in groep 3 t/m 7 leest op een voldoende tempo. 82% van onze leerlingen in groep 3 t/m 7 spelt op een voldoende niveau.

Speerpunt 2013-2014

Dit schooljaar ligt ons accent op gedifferentieerd werken in ons rekenonderwijs (met de nieuwe rekenmethode Wizwijs), begrijpend lezen en woordenschatonderwijs. Door op deze vakken beter aan te sluiten bij de instructiebehoefte van de leerlingen vertrouwen wij erop dat ook hier de resultaten gaan stijgen. Tijdens de ouderavonden besteden we hier aandacht aan.

Translate »