Aanmelden en inschrijven

Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Onze school heeft ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij in de regel meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.

Wij hanteren de volgende voorrangsregels:

  • Een oudere broer of zus zit al op de school;
  • Het kind gaat naar een voorschoolse voorziening (peuteropvang met voorschoolse educatie of dagopvang) die nauw samenwerkt met de school;
  • Het kind woont in de buurt van de school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft (m.u.v. openbaar onderwijs scholen);
  • De ouder werkt zelf op de school.

Voor het aanmelden gebruikt u het Aanmeldformulier van de gemeente Den Haag. Denkt u hierbij goed aan de juiste aanmeldperiode, afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind).

Aanmelden oudere leerlingen

In de meeste groepen hebben we nog ruimte voor plaatsing van leerlingen, bijvoorbeeld na een verhuizing. Voor de groepen 3, 6 en 8 geldt dat niet, deze groepen zitten vol. 

Heeft u interesse in een inschrijving kunt u telefonisch contact opnemen met de school.

Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Translate »