Aanmelden en inschrijven

Aanmelden van leerlingen tot 4 jaar

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden op onze school nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op www.scholenwijzer.denhaag.nl

Aanmelding van leerlingen ouder dan 4 jaar of van een andere school

Is uw kind 4 jaar of ouder of bent u op zoek naar een andere school? Neem dan contact op met de basisschool. Wij maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek en daarna krijgt u de aanmeldingsformulieren mee.

Aanmelding van leerlingen die uit het buitenland komen

Wij hebben op onze school een groep voor leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen. Deze nieuwkomersgroep is een groep van maximaal 15 leerlingen die volgens de methode Mondeling Nederlands zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Na een jaar of 1.5 jaar stromen deze kinderen uit naar hun stamgroep of naar de middelbare school. De nieuwkomersgroep is een groep voor leerlingen in de leeftijd van groep 4 t/m 8 die kunnen lezen, schrijven en rekenen. Voorafgaand wordt een toets afgenomen om te kijken welk niveau de leerlingen hebben. Leerlingen in de leeftijd van groep 1 t/m 3 worden geplaatst in hun stamgroep.

Kennismaken en oriënteren

Op onze school is meestal voldoende plaats beschikbaar voor de kinderen die zich aanmelden. U kunt uw kind op onze school meestal direct inschrijven. Als wij het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier hebben ontvangen nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Voorafgaand aan het moment dat uw kind 4 jaar wordt kan hij of zij 10 dagdelen oriënteren in groep 1, om al vast een beetje te wennen aan de basisschool.

Aanmelden van leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 6 weken met een mogelijke verlenging van 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

Meer informatie

Meer informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag vindt u op de website www.scholenwijzer.denhaag.nl

Translate »