Ouderbetrokkenheid & contacten

Ouderavonden

Dit schooljaar organiseren we weer een aantal ouderavonden.
De data van de ouderavonden staan in deze jaarkalender.
In de tweede schoolweek plant de leerkracht een kennismakingsgesprek met u in de klas. Doel van dit gesprek is kennismaken met elkaar.

Huisbezoeken en Rapportbesprekingen

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 komen vóór december op huisbezoek. Wanneer er kinderen later in het schooljaar op school komen, komt de leerkracht ook op huisbezoek. Tijdens het huisbezoek wordt verder kennis gemaakt en overlegt u o.a. met de leerkracht hoe u thuis uw kind kunt helpen.
In november wordt u op school uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht de vorderingen van uw zoon of dochter. In februari en juli krijgt u een rapport waarin de vorderingen van uw kind beschreven staan.
Wanneer er tussendoor belangrijke bespreekpunten zijn, nodigt de leerkracht u uit voor een gesprek. Wanneer u vragen heeft over de voortgang van uw kind, nodigen wij u van harte uit om hiervoor een afspraak te maken.

Gesprekken met leerkrachten of directie

U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht of de directie voor een gesprek. Wanneer u vragen heeft, kom langs op school of bel ons. Zodra wij uw vraag horen, kunnen we reageren en indien nodig iets toelichten of samen een oplossing zoeken!

Translate »