Schoolregels / klimaat

Op school is het erg belangrijk dat iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat we afspraken met elkaar maken over o.a. de manier waarop we met elkaar omgaan. De Gelderlandschool heeft hiervoor 3 algemene schoolregels geformuleerd:

Onze schoolregels:

  1. Respect is perfect en fatsoen moet je doen
  2. Samen is oké en iedereen doet mee
  3. Wij bouwen aan vertrouwen

Bij de start van het schooljaar maken de leerlingen samen met hun juf of meester de afspraken van de eigen groep. Als we samen de afspraken maken, lukt het ons beter om ons aan de afspraken te houden! Deze klassenafspraken moeten passen binnen de 3 schoolregels. Op deze manier stemmen we de wijze waarop we met elkaar omgaan op elkaar af en voelt iedereen zich veilig en prettig op school.

Afspraken binnen het schoolgebouw:

  • We spreken in de school Nederlands met elkaar. Zo verstaat iedereen wat er gezegd wordt en geven we een voorbeeld aan de kinderen.
  • Honden kunnen we niet toelaten in de school. (Uitzondering hierop kan een bezoek van een hond, met zijn baasje, binnen een thema zijn).
Translate »