Groep 9 / nieuwkomers

In onze Nieuwkomersgroep worden kinderen geplaatst die naar Nederland komen en de Nederlandse taal nog niet beheersen. De groep is daardoor zeer internationaal samengesteld. Door in deze groep veel aandacht te besteden aan de Nederlandse taal, schriftelijk en gesproken, bereiden we de leerlingen voor op instroom in de groep met hun leeftijdsgenoten. De doorstroom naar hun eigen groep kan aan het begin van het schooljaar plaatsvinden, maar ook gedurende het schooljaar stromen kinderen door. Leerlingen van groep 4 t/m 8 kunnen geplaatst worden in deze groep.
Voor informatie of inschrijven kunt u altijd contact opnemen met de administratie van school op telefoonnummer 070-3459307.

Translate »