Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

In de loop van het schooljaar zijn er verschillende activiteiten, die soms door het team zijn georganiseerd, soms door de ouderraad of door beiden. Voor het organiseren van deze activiteiten is geld nodig. Hiervoor gebruikt de school de ouderbijdrage. De ouderraad beheert de ouderbijdrage. Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten niet betalen en dus ook niet organiseren. Jaarlijks wordt op de 1e ouderavond verantwoording afgelegd over inkomsten en uitgaven. De ouderbijdrage is dit jaar €25 (= kostendekkend). De schoolreis voor groep 3 t/m 7 en het kamp voor groep 8 zijn hierbij niet inbegrepen. De activiteiten die bekostigd worden uit de ouderbijdragen zijn:

  • feesten (Sinterklaas, kerst, etc.)
  • buitenschoolse activiteiten (musical, culturele activiteiten etc.)
  • aanschaf in groepsverband van tijdschriften Hieronder ziet u de bedragen voor de ouderbijdrage, het schoolreisje, het kamp en het zwemmen per groep bij elkaar staan
ActiviteitGroep 1-2Groep 3, 4, 7Groep 5, 6Groep 8  
Ouderbijdrage€ 25€ 25€ 25€ 25
Schoolreis € 27,50€ 27,50 
Schoolkamp   € 125
Zwemmen  € 22 
Totaal:€ 25€ 52,50€ 74,50€ 150

* De busbijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen uit een gezin dat deelneemt aan het schoolzwemmen. Voor 1 kind is het bedrag € 22, voor 2 kinderen € 33 en voor 3 kinderen € 41 Het totale bedrag wordt hierop aangepast.