Ouderraad en MR

1. Ouderactiviteiten

Wij hebben graag een goed contact met u. U kunt tijdens de inloop langs komen bij de leerkracht voor een kort gesprek of het maken van een afspraak. Ook bent u welkom tijdens de koffie-ochtenden in de groepen of de centrale koffie-ochtend. Tijdens de koffie-ochtenden wordt er b.v. gesproken over OGO, activiteiten op school, opvoeding, helpen bij huiswerk.
Kom langs en praat met ons mee.

2. Ouderraad/werkgroep

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit diverse groepen. Zolang u een kind op school heeft, kunt u meedoen in de ouderraad.
De ouderraad is bevoegd de ouders te vertegenwoordigen en de ouders in de Medezeggenschapsraad rechtstreeks te adviseren. De ouderraad treedt op als schakel tussen ouders, leerlingen en school, helpt mee in de organisatie van activiteiten, beheert de ouderbijdrage en vergadert over diverse onderwerpen. Anita Houweling helpt, als oudercoördinator, bij het afstemmen van de activiteiten van de ouderraad en het team.

3. Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Eens per jaar belegt de oudergeleding van de MR samen met de ouderraad een jaarvergadering voor de ouders van de school. Dit jaar is dat tijdens de ouderavond op 11 september. In deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten en de uitgaven. Jaarlijks worden vier vertegenwoordigers voor de medezeggenschapsraad gekozen. Het reglement hiervoor ligt op school ter inzage. Taken en bevoegdheden staan daarin omschreven.

4. GMR

Het Primair Openbaar Onderwijs heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Leerkrachten en ouders adviseren en geven hun instemming over plannen die met het Primair Openbaar Onderwijs te maken hebben.

Translate »