Overblijf

Het team en de ouderraad hebben de Stichting ‘Kinderopvang De Gelderlandschool’ opgericht, zodat de kinderen kunnen overblijven. De kinderen eten tussen de middag hun eigen brood en krijgen een beker drinken van school. Hierna is er gelegenheid tot spelen.

Zonder schriftelijke toestemming van de ouders kunnen de kinderen niet met een vriendje/vriendinnetje mee om te eten of te spelen.

De kosten voor de overblijf zijn afhankelijk van het inkomen van de ouders en bedragen maximaal €18,- per maand. U kunt ook een strippenkaart kopen voor 10 keer overblijven. De strippenkaart kost €13,50. Voor meer informatie kunt u terecht bij de administratie van de school.

U kunt de kosten overmaken op onderstaand rekeningnummer. Vermeld a.u.b. de naam van uw kind(eren), de maand en dat het de overblijf betreft.

NL 11 INGB 000 723 4082
t.n.v. Kinderopvang Gelderlandschool

U kunt het natuurlijk ook contant betalen bij de administratie.

Translate »