Schooltijden

Groepen 1-8

Maandag08:30 – 12:00 | 13:00 – 15:00
Dinsdag08:30 – 12:00 | 13:00 – 15:00
Woensdag08:30 – 12:00
Donderdag08:30 – 12:00 | 13:00 – 15:00
Vrijdag08:30 – 12:00 | 13:00 – 15:00

Afspraken voor aanvang en einde schooltijd

Om 08:15 uur gaan de schooldeuren open. De leerlingen gaan dan direct naar hun klas. De leerkrachten zijn in de klassen aanwezig. U kunt mee de klas in om werk te bekijken en om kort iets met de leerkracht te bespreken. De leerlingen maken bijvoorbeeld werk van de vorige dag af of starten al met de eerste activiteiten van de dag. Om 8:30 uur starten de lessen.

Om dit rustig te laten verlopen, gaat om 08:25 uur een bel. Deze bel is voor de leerlingen die nog niet binnen zijn het signaal om naar hun klas te gaan en voor ouders het signaal om afscheid te nemen. ´s Middags gaat om 12:55 uur de bel. Deze bel is opnieuw voor de leerlingen het signaal om naar hun klas te gaan. U geeft als ouder aan de leerkracht door of uw kind van school opgehaald wordt, of dat uw kind zelfstandig naar huis mag. Wanneer uw kind alleen naar huis mag, geeft u daarvoor toestemming via het zetten van een handtekening. Wij verzoeken u vriendelijk bij aanvang van de lessen het gebouw te verlaten.Voor de rust in de school stellen wij het op prijs dat aan het einde van de ochtend en middag u uw kind buiten opwacht. Het is niet toegestaan honden mee naar binnen te nemen.

Translate »