WIE ZIJN WIJ?

De Gelderlandschool is een openbare basisschool in Den Haag. Wij werken volgens het onderwijsconcept “Ontwikkelingsgericht Onderwijs” (OGO). In dit concept staat het onderzoekend leren vanuit een betekenisvolle situatie voorop. Dit betekent veel leren in de praktijk en in het ‘echte’ leven. Spel en onderzoek zijn een belangrijk onderdeel in ons onderwijs. De leerkracht kiest een thema wat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen. In de bovenbouwgroepen wordt dit ondersteund door middel van een vakgeïntegreerde methode. We streven er naar zo veel als mogelijk vanuit de betrokkenheid van de leerlingen te werken. Op deze wijze bepalen de leerlingen waar zij meer over willen leren en dit zorgt ervoor dat zij betrokken zijn bij de leeractiviteiten in de klas.

Translate »